Nikolina Ćaćić i Noa Ježek na prijemu u SSGZ-u

Dana 1. travnja, Nikolina Ćaćić i Noa Ježek bili su na prijemu u Sportskom savezu Grada Zagreba kod Predsjednika Vjekoslava Šafranića radi uspjeha na U-22 Europskom prvenstvu.