Kolo HBL-a

5. 2. 2022

Prvenstvo Zagreba

4. 3. 2022 - 6. 3. 2022 · Zagreb

Prvenstvo HRV. juniori i seniori

8. 4. 2022 - 10. 4. 2022 Juniori i seniori

Zagi Open turnir

22. 4. 2022 - 24. 4. 2022

Kolo HBL-a

7. 5. 2022

Zagreb boxing kup – turnir

13. 5. 2022 - 15. 5. 2022 · Zagreb

Prva rukavica

4. 6. 2022

Prva rukavica

3. 9. 2022

Zagreb Open turnir

27. 10. 2022 - 30. 10. 2022 · Zagreb

Kolo HBL-a

12. 11. 2022

Zagreb Boxing Queen turnir

1. 12. 2022 - 4. 12. 2022

Božićni turnir

17. 12. 2022 - 18. 12. 2022